Auteur:

Gepubliceerd op: 16-01-2020

Kris Snijkers (40) wordt de nieuwe algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dat heeft de Raad van Bestuur van de VVSG vandaag beslist als sluitstuk van de aanwervingsprocedure. 

Snijkers is licentiaat in de politieke wetenschappen en heeft een postgraduaat in bedrijfsbeleid. Hij was tijdens de vorige legislatuur (adjunct-) kabinetschef van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Eerder werkte hij al aan het Instituut voor de overheid (KUL) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. 

‘Het was een procedure met sterke en ervaren kandidaten, die allen een hart toonden voor het lokale niveau. Kris werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met de lokale besturen en ervaring met overheidsmanagement,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. 

Snijkers volgt Mieck Vos op die begin oktober 2019 aan de slag ging als kabinetschef bij Vlaams minister Bart Somers.

De nieuwe algemeen directeur start op 3 februari 2020.

De Raad van Bestuur bedankte ook uitdrukkelijk Piet Van Schuylenbergh voor het uitmuntend vervullen van de taak van waarnemend algemeen directeur. 

Nathalie Debast