Auteur:

Gepubliceerd op: 15-07-2020

De maatregel 'Korting op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat' laat lokale besturen toe een deel van de bedrijfsvoorheffing op lonen niet door te storten aan de fiscus en dus zelf te houden, bij wijze van tewerkstellingsmaatregel.

De toepassing hiervan kan gebeuren voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen (o.a. werken in een ploeg van minstens 2 collega's en een minimaal uurloon van 14,27 euro ontvangen) en dit voor verschillende activiteiten die vallen onder het begrip 'werken in onroerende staat', waaronder:

  • Onderhoudsploeg
  • Technische dienst
  • Poetspersoneel
  • Groenaanleg en -onderhoud
  • Wegenaanleg en -onderhoud
  • Leggen en reinigen van rioleringen
  • Schouwvegen
  • Brandweer (blussen van gebouwen, schoonvegen van straten)
  • ...

De aanvraag van dit voordeel kan via een negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing. De uiterlijke termijn voor een negatieve aangifte voor het jaar 2019 is 31 augustus 2020. Na deze datum kan het voordeel voor 2019 nog aangevraagd worden, maar dan via een bezwaarschrift bij de fiscus, wat een zware procedure kan zijn.

Voor het jaar 2020 kan dit voordeel natuurlijk ook aangevraagd worden. Het is belangrijk om hierbij in de loop van dit jaar de nodige bewijzen te verzamelen.

Abderrazak El-Omari