Auteur:

Gepubliceerd op: 29-03-2023

Het engagement van de Vlaamse overheid bij het Lokaal Energie- en Klimaatpact is niet alleen financieel. Vlaanderen heeft zich ook geëngageerd om “samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact”.

Bij de start van wat later versie 1.0 van LEKP zou worden maakte VVSG al een oplijsting van een reeks knelpunten die het waarmaken van de doelstellingen bemoeilijken.

Ondertussen hebben ook 216 lokale besturen LEKP versie 2.0 onderschreven. De belangrijkste nieuwigheden bij deze versie liggen in het domein van fossielvrije renovaties.

Bij deze aangescherpte doelstellingen komen lokale besturen ongetwijfeld ook bijkomende knelpunten tegen die aangepakt moeten worden om de renovatie-uitdaging aan te gaan.

Een nieuwe knelpuntennota 2.0 is dan ook in opmaak. Ook jouw inbreng is hierbij welkom. Geef tegen uiterlijk 18 april de hindernissen door die jij ervaart om tot doorbraken te komen. Ook op het LEKP-congres kan je hiervoor bij de collega’s van Netwerk Klimaat terecht.

Cedric Depuydt