Auteur:

Gepubliceerd op: 23-11-2022

De milieuraad in Harelbeke bestaat (in verschillende benamingen) sinds 1984 en heeft in een aantal dossiers een cruciale rol gespeeld. 

Ondertussen zijn de beleidsthema's van een lokaal bestuur geëvolueerd. Milieubeleid en afvalbeleid worden gekaderd in een ruimer duurzaamheidsbeleid, natuurbeleid binnen een biodiversiteitsbeleid. Ook aspecten van het lokaal energiebeleid worden gekaderd in een intensief lokaal klimaatbeleid. Daarom leek de tijd rijp om de stedelijke MINA-raad om te vormen naar een lokale Klimaatraad.

Harelbeke hangt het lokale beleid sterk op aan de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Daarom worden deze ook gebruikt om het actieterrein van de klimaatraad af te bakenen: 

  • SDG 6: Schoon water en sanitair (adaptatie)
  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie (mitigatie)
  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur (adaptatie en mitigatie)
  • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen (adaptatie en mitigatie)
  • SDG 13: Klimaatactie (adaptatie en mitigatie)
  • SDG 14: Leven in het water (mitigatie)
  • SDG 15: Leven op het land (adaptatie)
  • SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken (adaptatie en mitigatie)

Meer info en de statuten van de nieuwe klimaatraad vind je in deze klimaatpraktijk

Heb je zelf ook al de stap naar de oprichting van een klimaatraad gezet? Of experimenteer je met andere vormen van participatie? Deel ook je eigen ervaringen in de praktijkendatabank van Netwerk Klimaat

Elke de Taeye