Bakker

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Op 1 augustus 2018 treedt de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) in werking. De huidige (federale) regels en procedures van de socio-economische vergunning zijn dan niet langer van toepassing.

De inhoudelijke basis voor de beoordeling van de kleinhandelsvergunning is terug te vinden in het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016 (inforumnr. 300914). ​Wat betreft de procedure gelden de procedures van de omgevingsvergunning zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en –besluit. Hiervoor verwijzen we naar het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 (inforumnr. 320648) met in bijlage ook het aanvraagformulier.

In het kader van een EFRO-project (KWAZ) heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen, in nauwe samenwerking met de VVSG, een uitgebreide leidraad voor steden en gemeenten ontwikkeld.

Meer informatie over deze kleinhandelsvergunning.