Gepubliceerd op: 03-07-2020

Tijdens de coronacrisis konden kinderen van ouders met essentiële beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen altijd in de kinderopvang terecht. Waar nodig organiseerden de lokale besturen zelfs opvang op specifieke locaties zoals bij ziekenhuizen, woon-zorgcentra, in of vlakbij school. Er was opvang in het weekend, op feestdagen, 's ochtends vroeg en 's avonds laat. 

Maar de kinderopvang droeg niet alleen zorg voor kinderen (en gezinnen) die nood hadden aan opvang. Er werd ook gezorgd voor kinderen en gezinnen die er niet waren. De kinderopvang blonk uit in creativiteit en bewees dat er, ook in coronatijden, heel veel manieren zijn om ouders en kinderen aan te spreken en steun te bieden. "De coronacrisis was een ware evenwichtsoefening tussen welbevinden en veiligheid, maar de kinderopvang stelde het welbevinden van kinderen en gezinnen voorop, altijd gericht op oplossingen en met een positieve kijk", vult VVSG-stafmedewerker Sofie Verhaert aan. 

De VVSG en het VVSG-steunpunt Kinderopvang zijn bijzonder trots op de kinderopvang van de lokale besturen. Het is ongelofelijk hoe snel zij schakelden bij steeds veranderende info en hoe ze ondanks bezorgdheid over de eigen veiligheid en gezondheid, de kinderen en hun ouders altijd centraal hebben gezet. "De mensen van de kinderopvang hebben zoveel in hun mars, ook in moeilijke omstandigheden. Zonder veel toeters en bellen is de kinderopvang zich altijd blijven inzetten voor alle kinderen en gezinnen. Steeds met een warm hart," vertelt Els Robijt, VVSG-stafmedewerker kinderopvang. 

Het volledige artikel lees je in Lokaal!