Kennisnetwerk

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Wat is het kennisnetwerk

De nieuwe www.vvsg.be is het kennis- en netwerkplatform voor de lokale besturen. VVSG-partners Politeia, Inforum en Pinakes voeden het netwerk mee met informatie en diensten. Het platform krijgt daardoor verschillende gebruikslagen:

  • Publiek beschikbare informatie/kennis (VVSG)
  • VVSG-leden: kennis en expertise op maat van de doelgroepen (mandatarissen, ambtenaren, medewerkers), en gedeeld binnen communities op het platform
  • VVSG-leden+/Abonneehouders: (bijkomend) toegang tot publicaties VVSG-Politeia, gebruik juridische informatie Inforum, data en diensten Pinakes

Netwerk en community

VVSG.be wordt hét online platform waar de VVSG, haar partners én de lokale besturen brede kennis over beleid en praktijk van het lokale bestuursniveau met elkaar delen. Sommige kennis is gratis, maar voor de echt interessante kennis en uitwisseling moet je lid zijn. De klemtoon ligt op het horizontaal delen van kennis. We bieden onze leden een digitale omgeving waarin ze ook zelf kennis en praktijkinzichten interactief kunnen.

VVSG.be is dus tegelijk een kennisplatform en een community – het digitale gezicht van de VVSG als netwerk van en voor de lokale besturen.