Auteur:

Gepubliceerd op: 14-12-2022

"Een licht gunstig evolutie van de Vlaamse arbeidsmarkt, maar bezorgdheid omwille van indexering lonen”; dat is één van de conclusies van het 8e congres over de Vlaamse arbeidsmarkt, georganiseerd door de Vlaamse overheid en het Steunpunt Werk.

Raf Boey van het Steunpunt Werk bracht recente cijfers over de Vlaamse arbeidsmarkt. Na de coronapandemie is het aantal werkzoekenden gedaald, ondanks de algemeen ongunstiger economische situatie. De laatste maanden is er opnieuw een lichte stijging van het aantal werkzoekenden te merken. Dat heet een afkoeling van een oververhitte markt. Wie op pensioen gaat, zorgt voor een nieuwe vacature. De vraag naar vervangingsarbeid is stijgende. Een uitbreiding van de vraag naar arbeid manifesteert zich in de dienstverlenende sector en in de zorg.

Vlaanderen is een relatief rijke regio. We hebben een zekere buffer op financieel-economisch vlak. De werkzaamheidsgraad (werkenden tegenover totale bevolking) bedraagt 76,2% in het 2e kwartaal 2022. De doelstelling van de regering is 80% tegen 2025. Deze is nog niet bereikt. Er is een trend waarbij de ongelijkheid tussen bevolkingscategorieën groter wordt. Dit tempert het optimisme. Bij de 24-jarigen en +55ers is er nog groei in de tewerkstelling mogelijk. Eén op zeven medewerkers kampt met psychologische moeilijkheden. Dit zorgt voor afwezigheden op de werkvloer. Er zijn 6 arbeidsongeschikten tegenover 2 werkzoekenden. Mensen met een langdurige arbeidshandicap en een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheid. De krapte op de arbeidsmarkt kan door deze kansengroepen verminderen.

Dit zijn geen spectaculaire conclusies, maar het arbeidsmarktcongres legt nogmaals de vinger op de wonde. Er zijn 190.000 werkzoekenden en 700.000 niet- of anders-actieven in Vlaanderen. Minister voor Werk, Jo Brouns, verwees in zijn slotwoord naar de rol van de lokale besturen en de VDAB om deze groepen te detecteren en aan het werk te krijgen. Hij stak ook de hand uit naar Brussel en Wallonië om het tekort aan knelpuntfuncties te helpen oplossen in ons gewest.

Mike Deschamps