toegang tot bevolkingsregister

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-12-2019

Eerder dit jaar adviseerden we onze leden niet in te gaan op de vraag van de Gezinsbond voor toegang tot bevolkingsgegevens. Dit standpunt werd onlangs door de Bestuurlijke Commissie 'Innovatie & Digitaal besturen' en het Dagelijks Bestuur van VVSG bevestigd.

Dit is uiteraard geen alleenstaand dossier. Ondanks de onderrichtingen vanuit de FOD Binnenlandse Zaken worstelen gemeenten vaak met soortgelijke vragen van organisaties die toegang wensen tot bevolkingsregisters. De VVSG brengt de FOD Binnenlandse zaken en de twee toezichtshoudende autoriteiten (gegevensbeschermingsautoriteit en Vlaamse toezichtscommissie) samen om een werkwijze op te maken die de gemeenten moet ondersteunen in de beoordeling van zulke aanvragen.

Ward Van Hal