Auteur:

Gepubliceerd op: 24-07-2019

Binnen de hele herstructurering van de eerstelijnszorg zijn de eerstelijnszones al een jaar een feit. Ondertussen werkten de veranderteams van de verschillende eerstelijnszones hard aan de missie en de visie per zone. De volgende stap is de oprichting van de Zorgraad. Deze Zorgraad is het aansturend orgaan van de eerstelijnszone en krijgt volgende prioritaire opdrachten:

  • Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen
  • Het lokaal sociaal beleid ondersteunen 
  • Stimuleren van kringwerking
  • Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren
  • Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen

De Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters. Voor de regierol van de lokale besturen binnen het lokaal sociaal beleid is een aparte cluster voorzien. Deze cluster bevat 4 tot maximaal 6 zetels. Daarnaast is het als aanbieder mogelijk om te zetelen in de cluster welzijn mits afspraken tussen de verschillende betrokken diensten (eveneens 4 tot 6 zetels binnen deze cluster). 

Het is van groot belang om als lokaal bestuur deel te nemen aan de Zorgraad. Deze Zorgraad zal immers mee het zorg- en welzijnsbeleid van de eerstelijnszone ondersteunen. Afgevaardigden van het lokaal bestuur kunnen zowel medewerkers van het lokaal bestuur zijn als mandatarissen. De VVSG raadt aan om in de vertegenwoordiging binnen de cluster lokale besturen rekening te houden met een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat men linken kan leggen naar andere levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs, vrije tijd. Personen die worden afgevaardigd, worden geacht de nodige tijd te investeren in de Zorgraad.

Tegen 31 oktober 2019 moet elke eerstelijnszone een voorlopige Zorgraad hebben. Aangezien het om een deelname gaat binnen een vzw is een beslissing vanuit de gemeenteraad en de OCMW-raad noodzakelijk. De VVSG stelde een modelbeslissing op. Bekijk ze hier.

Elke Verlinden