Auteur:

Gepubliceerd op: 06-05-2024

Op de Klimaatdag kregen de jongerenpartijen, naast andere prominente sprekers, ook een stem. Het jongerendebat, met gemeenschappelijke elementen tussen de politieke partijen, gaf hoopvolle vooruitzichten voor de toekomst van het klimaatbeleid waarin sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid samengaan. Soetkin Jehaes (Jong VLD), Bram Van Hecke (Jong CD&V), Sam GennnĂ© (Jong N-VA), Kee Verheyen (Jong Groen) en Dries Martens (Jongsocialisten) spraken zich uit over verschillende belangrijke thema's, waaronder sociaal klimaatbeleid, een energietaks shift, EU-beleid, hernieuwbare energie en de rol van lokale besturen in de klimaattransitie, gemodereerd door energie-expert Dirk Van Evercooren.
 

Samen naar een sociaal klimaatbeleid

Opvallend was de overheersende consensus over de noodzaak van een rechtvaardig klimaatbeleid, hoewel de jongerenpartijen ook wel eigen accenten legden. Zo legde Jong CD&V de nadruk op het vrijstellen van bepaalde maatschappelijke groepen van lasten en het dragen van de lasten door degenen die daartoe in staat zijn. Jong N-VA benadrukte de betaalbaarheid van klimaatbeleid voor iedereen, terwijl Jong VLD het belang zag van het vergroten van de middelen voor energiehuizen. De Jongsocialisten pleitten voor aantrekkelijkere opties voor duurzaam verwarmen, zoals warmtepompen, terwijl Jong Groen dan weer benadrukte dat de beschikbare middelen de juiste doelgroepen moeten bereiken.
 

Focus op hernieuwbare energie

Op het gebied van hernieuwbare energie sprak Jong Groen zich uit voor '100% hernieuwbare energie', terwijl Jong N-VA de nadruk legde op betrouwbaarheid waarbij zij aangaven dat de focus moet liggen op een combinatie van nucleair en hernieuwbare energie. Jong VLD gelooft ook in een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie om de energiebehoefte te dekken. De Jongsocialisten en Jong CD&V maakten minder uitgesproken keuzes, en legden de nadruk op hernieuwbaar.
 

Rol van lokale besturen

Bovendien richtten de jongsocialisten zich specifiek op de rol van lokale besturen in de klimaattransitie, waarbij ze aandrongen op een verhoogde financiering voor deze besturen. Ook Jong CD&V benadrukte het cruciale belang van lokale besturen in klimaattransitie.

 

 

Anna De Boeck