Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2020

Momenteel laat de Omzendbrief betreffende de richtlijnen voor het heropenen van de recyclageparken (31 maart 2020) niet toe om asbestcement op het recyclagepark in te zamelen. Daarin staat letterlijk dat asbestcement niet aanvaard wordt op het recyclagepark, omdat de nodige mondmaskers voorbehouden zijn aan de medische sector.

Een belangrijke voorwaarde om terug te kunnen starten, is dat er in alle regio’s ruim voldoende voorraad is aan mondmaskers die beschermen tegen de fijne asbestvezels (type FFP3). De wetgeving welzijn op het werk schrijft het gebruik van deze maskers voor aan werknemers die met asbestvezels in contact komen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de recyclageparkwachters die bijvoorbeeld de container met asbestcement moeten klaarmaken voor afvoer. Maar ook de medewerkers die instaan voor het onderhoud van een afvalverbrandingsinstallatie hebben die nodig. Dezelfde mondmaskers worden in de zorgsector gebruikt en zijn - volgens de laatste berichten die ons hierover bereiken - nog steeds schaars. Heel wat lokale besturen hebben aan het begin van de COVID-19-crisis hun voorraden maskers namelijk geschonken aan de ziekenhuizen bij hen in de buurt, omdat ze daar broodnodig waren. Omwille van die schaarste is de verkoop van mondmaskers type FFP2 en FFP3 momenteel beperkt door de Federale Overheidsdienst Economie. Het MB van 23 maart 2020 laat de vrije verkoop aan particulieren bijvoorbeeld niet toe. Wat professionele noden betreft, krijgt de gezondheidszorg voorrang.

Niet enkel recyclageparken kampen met een gebrek aan dit specifieke type maskers. Ook doe-het-zelvers die asbest thuis verwijderen of opruimen, kunnen zichzelf nu onvoldoende beschermen. Aangezien de FFP3-maskers momenteel niet vrij te koop zijn voor particulieren, lopen mensen meer risico in aanraking te komen met asbestvezels bij de heropstart van de inzameling van asbestcement.

De VVSG volgt deze situatie verder op en brengt haar leden zo snel mogelijk op de hoogte mochten er zich veranderingen voordoen op het vlak van de markt of de regelgeving.

Lieselot Decalf