Copyright Leo De Bock

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-09-2019

"Mijn leeftijd bepaalt niet wie ik ben." (AGE Platform Europe).

Naar aanleiding van de dag van de ouderen op 1 oktober organiseren AGE Platform Europe, de belangenorganisatie van ouderen op Europees niveau, en HelpAge de week voor ouderen en gelijke kansen. Dit jaar staat de campagne in het teken van de stem van ouderen zelf. Enerzijds omwille van de kracht en rijkdom die hierin vervat zit, anderzijds omdat ouderen zelf het best kunnen aangeven wat ze nodig hebben of belangrijk vinden. Met hun actie roepen AGE en HelpAge dan ook op om ouderen wereldwijd aan het woord te laten. 

Waarom?

"Ik word ouder, jij wordt ouder,... Samen zullen we er iets van moeten maken." (AGE Platform Europe).

50 jaar nadat de term 'ageism' of leeftijdsdiscriminatie haar intrede deed, is het nog steeds een barrière om actief, gezond en betrokken ouder worden. Toch is de gelijke en respectvolle behandeling van ouderen volgens AGE een belangrijke randvoorwaarde om (blijvend) te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Je zou kunnen stellen dat leeftijdsdiscriminatie het ideaal van een levensloopbestendige of leeftijdsvriendelijke samenleving in de weg staat. Daarbovenop komt nog eens dat het aandeel ouderen de komdende jaren alleen zal toenemen. In het licht van deze demografische verschuiving is het zeker aangewezen om hun stem mee te nemen.

Wat?

De bedoeling van de week tegen leeftijdsdiscriminatie en voor #AgeingEqual is drievoudig:

1) Ouderen een platform geven om hun eigen kijk op ouder worden te delen.

2) Activisme promoten en ouderen de kans geven om voorvechter te worden van hun strijd voor gelijkheid.

3) Mensen sensibiliseren en informeren over de impact van leeftijdsdiscriminatie op de kansen van ouderen om actief, betrokken en gelijkwaardig oud te worden.

Hoe?

"Mijn stem blijft tellen, hoe oud ik ook ben." (AGE Platform Europe).

Maak duidelijk dat de ouderen in jouw lokaal bestuur er gewoon bij horen.

Trek naar jouw ouderenraad, de bibliotheek, het woonzorgcentrum, een ouderenvereniging, het park, enzovoort en leg je oor te luisteren: hoe ervaren zij ouder worden in jouw lokaal bestuur, wat vinden zij belangrijk of betekenisvol, waar putten zij hoop, optimisme of vertrouwen uit? In elk verhaal vind je een rijkdom aan informatie en aanknopingspunten voor een leeftijdsvriendelijke en inclusieve samenleving.

inspiratie voor mogelijke acties of initiatieven vind je terug in de toolkit van AGE Platform Europe.

Deel jouw actie/initiatief breng ons op de hoogte van jouw plannen via iris.demol@vvsg.be en krijg een plaats in onze #LokaalDNA rubriek.

Iris De Mol