Auteur:

Gepubliceerd op: 12-05-2022

In het voorjaar van 1996 richtte de VVSG samen met verschillende Vlaamse afvalintercommunales het samenwerkingsverband INTERAFVAL op, om het afvalbeleid nog intenser te kunnen opvolgen. Ondertussen zijn we 25 jaar verder en is Interafval uitgegroeid tot een stevig netwerk met impact op het lokale afvalbeleid. Met zijn 28 leden vertegenwoordigt Interafval nu alle lokale besturen in Vlaanderen die betrokken zijn bij het afvalbeleid.

Interafval blikt in het Jaarbericht 2021 terug op 25 jaar Interafval aan de hand van archiefstukjes, verweven in enkele opvallende gebeurtenissen en verwezenlijkingen van 2021. Het Jaarbericht zoemt in op 5 thema's: Vlaams beleid en afvalbeheer, Afvalstromen in beweging, Interafval onderzoekt, Week van het Afvalteam en Samenwerkingen en netwerken. 

Het Interafval Jaarbericht is te raadplegen via de webstek van Interafval

Sara Coessens