Auteur:

Gepubliceerd op: 09-07-2020

De herziening van de Belfiusclusters en de impact daarvan op de restafvaldoelstellingen voor gemeenten, de verdere evoluties bij het selectief inzamelen van verpakkingen in de nieuwe blauwe zak en de inzet voor een evenementenbeleid met herbruikbare bekers. Dit en andere feiten op het gebied van lokaal afval- en materialenbeleid van het voorbije jaar staan in het Interafval Jaarbericht 2019. Daarnaast biedt het Jaarbericht een overzicht van onze activiteiten als samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Een overzicht en de contactgegevens van de leden van Interafval staat tenslotte achteraan. Vanaf dit jaar verschijnt het Interafval Jaarbericht enkel in digitale vorm.

Bekijk de publicatie op de webstek van Interafval.

Lieselot Decalf