Auteur:

Gepubliceerd op: 14-01-2020

Elke gemeente staat voor de uitdaging de bouwshift mee te realiseren. Dat realiseren vraagt om een sterk lokaal grond- en pandenbeleid. De mogelijkheden die gemeenten hebben om zo'n beleid te voeren zijn echter niet altijd zo bekend. Ze staan verspreid over diverse regelgeving en zijn bovendien vaak behoorlijk complex. Daarnaast is een grond- en pandenbeleid zoveel meer dan bijdragen aan de bouwshift: het gaat ook om het verwerven van onroerend goed, het voeren van goede onderhandelingen of het opleggen van financiële last om een betere ruimtelijke kwaliteit te krijgen. 

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid maakte recent de Instrumentengids. Deze website biedt een overzicht van bestaande realisatiegerichte en grondgebonden instrumenten. De toekomstige instrumenten die het Instrumentendecreet zal bieden, zitten er dus (nog) niet in. 

De Instrumentengids richt zich voornamelijk op initiatiefnemers, besluitvormers, projectleiders en partners in een project of plan en heeft als doel elke betrokkene, van initiatiefnemer tot burger, te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de instrumenten uit deze gids. Per instrument vind je er globale informatie, regelgeving en specifieke aandachtspunten. Om per project de meest geschikte instrumenten of instrumentenmix te vinden, kun je de instrumenten per categorie sorteren of selecteren via een zoekfilter.

Vragen, opmerkingen of concrete praktijkvoorbeelden stuurt u naar de Vlaamse overheid
 

Xavier Buijs