Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2022

Weet jouw lokaal bestuur wat te doen wanneer het getroffen wordt door een calamiteit, zoals een cyberaanval?

Vanuit de VVSG werd in het kader van het Project Cyberveilige Gemeenten in samenwerking met een taskforce van experten, een Toolkit Cyberveiligheid opgesteld.

Hiervoor werd o.a. een sjabloon ontwikkeld voor het opstellen van een business continuïteitsplan (BCP) op maat van lokale besturen. Het BCP beschrijft de te nemen maatregelen tijdens een calamiteit en geeft daarbij een overzicht op de kritieke processen binnen een lokaal bestuur, zodat de heropstart na een incident zo vlot mogelijk kan verlopen.  

Op dinsdag 7 juni van 10u tot 11u30 organiseert de VVSG een digitale infosessie: 'In nood? Het business continuïteitsplan biedt je houvast'. 

Tijdens deze webinar wordt er nadruk gelegd op het gebruik van de tool business continuïteitsplan, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Jolien Schoonooghe