werken aan goede praktijken

Auteur:

Gepubliceerd op: 10-04-2019

De Wakkere Burger formuleerde, in samenspraak met actieve burgers, een aantal concrete aanbevelingen voor een transparanter, participatiever én inclusiever beleid. Op die manier vormt deze inspiratienota een bottom-up steuntje voor onze steden en gemeenten die volop bezig zijn om hun participatiebeleid vorm te geven. De inspiratienota.

Nog beknopter geformuleerd vind je het bij onze Noorderburen van de bestuursacademie in Nederland: 5 tips voor gemeenten voor participatie

Herman Callens