Gepubliceerd op: 12-02-2023

Tegen 2050 moeten alle 3,3 miljoen woningen in Vlaanderen een A label inzake energiezuinigheid hebben. Dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Vandaag voldoet slechts 5% van de woningen daaraan. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft nu een inspiratiekaart renovatiebeleid klaar die steden en gemeenten zal helpen om doordacht en efficiënt een lokale renovatiestrategie uit te werken. Dit moet ook burgers beter op weg helpen.   
 

Versnelling is nodig, maar vereist maatwerk 

Tegen 2050 moet het Vlaamse gebouwenbestand een EPC-label A hebben en koolstofneutraal zijn. Daarom moet de jaarlijkse renovatiegraad omhoog naar 3%, vandaag wordt minder dan 1% van het woningenbestand gerenoveerd. De renovatie moet diepgaand zijn en de schil, verwarmingssysteem, ventilatie, etc. aanpakken.   

‘Vlaamse gebouwen zijn divers, ze zijn van alle types en bouwjaren. Dat maakt een “one size fits all”- aanpak quasi onmogelijk. Voor wie overweegt te renoveren, speelt de levensfase, budget, gebouwtype, etc een rol.  Komt daarbij ook heel wat administratieve rompslomp om regels en premies te kennen,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Lokale besturen beschikken over terreinkennis en een netwerk om een lokale renovatiestrategie in te voeren. Daarom komt de VVSG (Netwerk Klimaat) nu met een interactieve kaart die voor elke gemeente een indicatie geeft van de wijken of woningtypes met de hoogste energieverbruiken of slechtste energieprestaties en de socio-demografische samenstelling… Dat geeft de gemeenten een beeld van de mogelijkheden zodat ze hun inwoners gerichter kunnen stimuleren en begeleiden. De tool biedt een reeks handige cijfers én analyses voor elke gemeente, statistische sector of straatsegment.   

‘Het instrument komt bovenop de inspiratiekaart warmtezonering, die de VVSG in 2022 lanceerde. Daarmee kan de gemeente ook zien waar collectieve warmtevoorziening mogelijk is, dat vereist immers een andere aanpak dan daar waar een individueel diepgaande renovatie wenselijk blijkt,’ aldus Dries.   

Lokale Energiehuizen en renovatieadviseurs kunnen zo de bewoners en eigenaars adviseren bij het nemen van de juiste maatregelen en hen begeleiden bij de aanvraag van een renovatie lening zoals Mijn Verbouw Lening of het Noodkoopfonds, premies zoals Mijn Verbouw Premie en een gepast begeleidingstraject.  
 

Voordelen van een toekomstbestendige woning 

Deze inspiratiekaart renovatiebeleid biedt alvast een ruggensteun om de renovatiegolf verder te versnellen. ‘Energiezuinige woningen hebben heel wat voordelen: een gezonde, comfortabele en veilige leefomgeving met een laag energieverbruik en dito CO2 uitstoot. Bovendien weegt de EPC-score van een woning ook steeds meer door in de potentiële verkoopwaarde. De initiële kost van een renovatie kan dus ook voor financiële voordelen zorgen, iets waar iedereen (zeker sinds de energiecrisis) bij gebaat is,’ aldus de VVSG.  

Een demoversie van de inspiratiekaart wordt vandaag voorgesteld op de Inspiratiedag Renovatie van de VVSG (Netwerk Klimaat) in Halle. Later deze maand is de kaart volledig toegankelijk voor alle gemeenten.
 

Meer info

Nathalie Debast
VVSG-persverantwoordelijke
0497 31 80 77