Auteur:

Gepubliceerd op: 24-09-2020

Steden en gemeenten blijven groeien, met nieuwe woningen, nieuwe infrastructuur en een stijgend ruimtebeslag. Om het hoofd te bieden aan de snel verdwijnende ruimte in Vlaanderen en de voorziene betonstop tegen 2040, ontwikkelt het Vlaams Beleidsplan Ruimte een nieuwe visie om de bestaande ruimte optimaal te benutten.

De integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwprojecten past optimaal binnen deze visie en kan een grote meerwaarde betekenen voor lokale besturen, maar het is niet altijd duidelijk voor steden en gemeenten welke voordelen dit biedt, hoe je hier nu werk van maakt en hoe de bewoners hier tegenover staan.

Autodelen.net organiseerde daarom onlangs een webinar rond integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties. Tegelijkertijd lanceerde het netwerk een inspiratieboek met een uitgebreid juridisch kader voor de integratie en prikkelende voorbeelden uit het binnen- en buitenland.

  1. Het e-book kan je downloaden op de website van autodelen.net.
  2. De webinar kan je integraal herbekijken op YouTube.
Erwin Debruyne