Auteur:

Gepubliceerd op: 21-09-2022

In deze periode van energiecrisis zijn veel lokale besturen zoekend om hun eigen energieverbruik zoveel mogelijk te beperken.

VVSG Netwerk Klimaat verzamelde al een aantal ideeën en samen met kabinet Somers werd een ‘inspiratiedocument’ uitgewerkte en verspreid. Alle informatie hierover vind je op onze pagina ‘noodmaatregelen voor lokale besturen tegen energiecrisis’.

De stad Kortrijk lanceerde in maart dit jaar al een actieplan dat 1,1 miljoen euro moest besparen. Maar met een nieuw 11-puntenplan wordt daar nu nog extra op ingezet. Het moet in totaal maar liefst 5 miljoen euro energie-uitgaven vermijden.

 1. Doven van de openbare verlichting van 23u tot 6u met uitzondering van gevaarlijke kruispunten en kernen (35% besparing)
 2. Doven van de monumentenverlichting
 3. De kerstverlichting beperken in omvang en tijd (50% minder branduren) & geen ijspiste. 
 4. Verlagen van de temperatuur in de openbare gebouwen
 5. Optimaliseren van de temperatuur van het douchewater in sportcomplexen
 6. Efficiënter ruimtegebruik in de stadsgebouwen
 7. Opstart van het Fluvius Energiezorgplan voor €5 miljoen om 5 stadsgebouwen grondig energetisch te renoveren
 8. Extra zonnepanelen op stadsgebouwen (van 888 naar 1650 kWp) en werken met energiedelen tussen de eigen gebouwen
 9. Beperken van het brandstofgebruik van het wagenpark
 10. Infosessies voor personeel en gebruikers van onze gebouwen
 11. Uitbouw energieteam met een extra medewerker 

Je vindt meer gedetailleerde informatie uit Kortrijk via de praktijkendatabank van Netwerk Klimaat.

We roepen ook op om jouw eigen plannen te delen. Uitwisseling van maatregelen en ideeën kan helpen om snel te handelen. Deel daarom ook jouw eigen plannen via de praktijkendatabank, de kennisgroep van Netwerk Klimaat  of netwerkklimaat@vvsg.be.

Tot slot: ‘never waste a good crisis’, zei een wijze man ooit. Elk lokaal bestuur dat het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekende staat voor de uitdaging om het energieverbruik sterk te reduceren. Net zoals we na de coronacrisis zijn blijven digitaal vergaderen, kunnen ook energiemaatregelen ingevoerd naar aanleiding van deze energiecrisis zoveel mogelijk structureel verankerd worden.

Elke de Taeye