Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2020

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) lanceert een thematische oproep voor Circulaire Economie en Energietransitie. Geselecteerde projecten krijgen begeleiding en cofinanciering om via een overheidsopdracht innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en valideren.

Met PIO wil de Vlaamse Overheid de koopkracht van de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie. Zo worden op dit ogenblik al meer dan 70 innovatieve overheidsprojecten begeleid. Naast de reguliere oproep die openstaat voor alle thema’s, is er nu ook een thematische oproep voor circulaire en energieprojecten.

Voor het inhuren van externe expertise om behoefteanalyses en marktconsultaties te organiseren ter voorbereiding van de aankoop, wordt een bedrag van ca. 30.000 euro beschikbaar gesteld. Daarnaast voorziet PIO in middelen voor haalbaarheidsstudies die voorafgaan aan het innovatieproject. Projecten in circulaire economie en energietransitie kennen vaak een complexe context met diverse stakeholders en een sterk regelgevend kader. Beter inzicht in de technische, organisatorische, regelgevende of financiële randvoorwaarden kunnen de haalbaarheid van het project sterk verbeteren.

Voor de ontwikkeling of validering van de innovatieve oplossing zelf is er een cofinanciering van 50% van de kost van de aanbesteding voorzien, begrensd tot ongeveer 1 miljoen euro cofinanciering per project. 

Project indienen

Heb je een idee om via een overheidsopdracht innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en valideren, die kunnen bijdragen tot een 'circulaire economie' en 'duurzame energietransitie' in Vlaanderen? Dan is deze oproep zeker iets voor jou.

Nog wat inspiratie nodig? Hou dan de namiddag van 14 september 2020 vrij in je agenda. Dan organiseren we een online ‘inspiratiesessie’ voor innovatie in circulaire economie en energietransitie.

De deadline voor de aanvragen is 15 december 2020.

Meer info over de thematische oproep.

 

Leen Van der Meeren