Innovatie

Auteur:

Gepubliceerd op: 02-05-2019

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe problemen waarvoor ze op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. In een wereld van digitale transformatie en snelle technologische vooruitgang is het voor organisaties moeilijk om nog op eigen houtje te innoveren. Een mogelijk antwoord op deze uitdagingen is het samen innoveren door het brede publiek actief te betrekken bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen.

De VVSG werkt, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mee aan een onderzoek van de Vlerick Business School met als doelstelling te onderzoeken in welke mate lokale besturen samenwerken met het brede publiek om te innoveren en wat zij hiervoor nodig hebben. In dit onderzoek polsen we naar de percepties die managementteams van lokale besturen hebben ten opzichte van het samen innoveren. We richten ons daarom in eerste instantie tot algemeen directeuren en leden van het managementteam

Waarom deelnemen?

De resultaten van dit onderzoek zullen worden teruggekoppeld in een samenvattend rapport. Dit samenvattend rapport zal je op een begrijpbare manier door de onderzoeksresultaten loodsen en vat de key takeaways samen. In het najaar van 2019 bundelen we eveneens de krachten om een interactieve workshop te organiseren die je zal uitdagen om na te denken over de rol van digitale transformatie in jouw stad of gemeente, en hoe we in een lokaal ecosysteem samen kunnen innoveren om creatieve oplossingen te bedenken.

Hoe deelnemen?

Ben je algemeen directeur, adjunct – algemeen directeur of lid van het managementteam van een lokaal bestuur? Dan kan je deelnemen aan de vragenlijst. In de vragenlijst vragen we om voor een 35-tal statements aan te geven in welke mate je het eens/oneens bent. De vragenlijst invullen neemt max. 15 minuten in beslag.

Alvast van harte bedankt om aan dit onderzoek te willen deelnemen!

Nathalie Dumarey