Auteur:

Gepubliceerd op: 27-11-2019

De Vlaamse Regering geeft kinderopvanginitiatieven die werken met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage (en daarvoor een IKT-subsidie krijgen) vanaf 2020 de mogelijkheid om naast plaatsen waar ouders een inkomensgerelateerde ouderbijdrage betalen ook plaatsen met een vrij tarief te realiseren in dezelfde locatie. 

 

Plaatsen beter benutten

In de kinderopvang betalen alle ouders in dezelfde locatie ofwel een tarief gebaseerd op hun inkomen (het IKT-tarief) ofwel een tarief dat de organisator vrij kan bepalen. Sommige organisatoren die slechts voor een deel van de plaatsen in een locatie IKT-subsidie kunnen krijgen, zijn vragende partij om voor de plaatsen zonder deze subsidies, met een vrije prijs te mogen werken. Het inkomenstarief vragen voor deze niet-gesubsidieerde plaatsen blijkt niet altijd leefbaar, waardoor deze plaatsen vaak onbenut blijven.

De regelgeving laat nu toe om op één locatie beide tarieven (inkomensgerelateerde ouderbijdrage en vrije prijs) te combineren. De IKT-mix creëert heel wat mogelijkheden: 

  • het potentieel aan niet-gesubsidieerde plaatsen kan effectiever ingezet worden;
  • Indirect geeft de combinatie van beide tarieven (een zogeheten IKT-mix) uitzicht op meer sociale verscheidenheid in elke opvang;
  • Organisatoren zullen in locaties met zowel plaatsen met inkomenstarief als met vrije prijs niet langer twee gescheiden werkingen (met bijvoorbeeld aparte voordeuren) moeten hebben.

 

Liefst vanaf april 2020

De IKT-mix is mogelijk vanaf 1 januari 2020. Echter, het vraagt heel wat aanpassingen aan de toepassingen van Kind en Gezin, zoals procedures, documenten en brochures. Kind en Gezin stelde daarom voor de startdatum uit te stellen naar 1 april 2020.

Kinderopvangvoorzieningen die al engagementen aangingen ten aanzien van ouders kunnen vanaf 1 januari 2020 instappen. Maar het werken met IKT-mix zal in de eerste drie maanden van 2020 meer manuele administratieve last met zich meebrengen.

Kinderopvangvoorzieningen die nog geen engagementen zijn aangegaan, vraagt Kind en Gezin te starten ten vroegste op 1 april 2020. 

 

Meer informatie

Op de website van Kind en Gezin vind je meer informatie.

Overweeg je als lokaal bestuur - organisator kinderopvang een dergelijke IKT-mix in te voeren in jouw kinderopvang? Maar nog op zoek naar informatie en advies? Contacteer je regionaal VVSG-medewerker kinderopvang.  

Ann Lobijn