Auteur:

Gepubliceerd op: 03-03-2020

Het is logisch dat wie recht heeft op een uitkering, regelmatig gecontroleerd wordt, maar het systeem dat de federale overheid heeft opgezet om mensen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) door postbodes te laten controleren, hangt met haken en ogen aan mekaar. Het kan er ook toe leiden dat opnieuw meer ouderen bij het OCMW terecht komen. Dat zegt de VVSG samen met haar zusterverenigingen Brulocalis en UVCW op een hoorzitting in het federale parlement.
 

Statuut van de postbode?

De lokale besturen hebben heel wat respect voor postbodes, die almaar meer moeten doen dan brieven en kranten ronddragen en dat binnen steeds krappere tijden. De federale overheid koos er ook voor om postbodes te laten controleren of iemand effectief op het opgegeven adres verblijft, een voorwaarde om de IGO te behouden. Steden en gemeenten hebben bedenkingen bij dit mandaat van de postbode: een postbode is geen beëdigd controleur en een gesloten deur kan heel wat redenen hebben. Het is niet de taak van de postbode om onderzoek te gaan doen, buren aan te spreken etc. Soms laat de postbode ook gewoon een briefje achter zonder zelfs aan te bellen. Eerder kwam al aan het licht dat heel wat dossiers IGO die na een controle in 2019 werden stopgezet, opnieuw moesten worden toegekend. Dit is allesbehalve efficiënt, het veroorzaakt ook onnodige stress bij een groep van oudere mensen die het financieel niet breed hebben. 
 

Handvest van de Sociaal Verzekerde

De werkwijze druist ook in tegen de filosofie en de bepalingen van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Dat Handvest heeft tot doel om de toegang tot sociale rechten te verbeteren en armoede te bestrijden. Uiteraard moeten mensen zich aan de regels houden en moet de overheid controle uitoefenen. Daarom stelt het Handvest ook dat mensen na aanmaning een maand de tijd hebben om te reageren.  De werkwijze waarbij de postbode twee maal geen antwoord krijgt en dan een formulier nalaat waarbij de betrokkene slechts 5 dagen tijd krijgt om te reageren, druist in tegen het doel en de termijnen van het Handvest.
 

Meer mensen naar het OCMW?

De OCMW’s waarschuwen ook dat een schrapping van de IGO ertoe kan leiden dat meer mensen hulp vragen bij het OCMW. Het gaat immers om een groep wiens pensioen onvoldoende hoog is, vandaar de bijpassing IGO. OCMW-hulp komt pas als alle andere rechten zijn uitgeput. Voor wie behoeftig is en op niets anders recht heeft, willen de OCMW’s absoluut hun maatschappelijke rol spelen. Onterechte tijdelijke stopzettingen van IGO maken alles echter nodeloos complex: dossiers stopzetten bij de Rijksdienst voor Pensioenen, dossier openen bij het OCMW, IGO opnieuw aanvragen, bestaansonzekerheid bij de ouderen… Bovendien is de IGO destijds in het leven geroepen met de bedoeling om oudere leefloners uit het leefloonsysteem te halen en ze een aanvullend pensioen te geven vanuit de federale pensioendienst. Of heeft de overheid dan nu de intentie om opnieuw meer ouderen richting OCMW te sluizen?

In België krijgen meer dan 110.000 mensen een IGO. 

Nathalie Debast