Auteur:

Gepubliceerd op: 26-01-2021

De FOD Financiën inkohierde tot en met december 2020 al 1,5 miljard euro voor de Vlaamse gemeenten, voor het aanslagjaar 2020. Dat is 16% meer vergeleken met december vorig jaar voor aanslagjaar 2019. De inkohieringen voor het aanslagjaar t.e.m. december lagen de laatste 5 jaar gemiddeld 30% lager dan nu het geval is. In ons webinar vorige week kon je reeds horen dat verwacht wordt dat de bedrijfsvoorheffing - als indicator voor de verschuldigde personenbelasting - in de loop van kalenderjaar 2020 goed standhield.

De inkohieringen voor aanslagjaar 2020 kwamen traditioneel in augustus op gang. In de loop van december 2020 inkohierde de FOD 510 miljoen euro voor de Vlaamse gemeenten, waarmee het de maand oktober bijna evenaarde (682 miljoen euro). Je kan de inkohieringen van de Vlaamse gemeenten terugvinden op onze website.

Het is niet zo dat gemeenten dat onmiddellijk op hun bankrekeningen zullen merken. Sinds 2016 krijgen de gemeenten gedurende 8 maanden vaste voorschotten, wat het gemeentelijk thesauriebeheer een stuk vergemakkelijkt. Het verschil tussen de voorschotten en de bedragen waar een gemeente recht op heeft wordt in mei verrekend.

Ben Gilot