Auteur:

Gepubliceerd op: 27-09-2023

Wie investeert in nieuwe groene warmte- of restwarmteprojecten, of plant een warmtenet aan te leggen, kan opnieuw steun aanvragen via de Vlaamse call voor de ondersteuning van groene warmte. De volgende oproep is gepland van 11 april tot en met 2 mei 2022 (onder voorbehoud van een tijdige publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) organiseert op 25 maart van 9u30 tot 12u00 een tweedelige online infosessie over de call: 

  • Sessie 1 (9u30-10u30): basisinformatie over de call groene warmte, zoals wat het is, voor wie het is en welke informatie je moet indienen.
  • Pauze (10u30-11u00)
  • Sessie 2 (11u00-12u00): iets gedetailleerdere bespreking van o.a. specifieke cases, veelgemaakte fouten en de feedback uit de enquête. 

Je kan je inschrijven door een mail te sturen naar callwarmte@vlaanderen.be met vermelding van je naam, organisatie/bedrijf en welke sessie(s) je wenst te volgen.

Tegen 25 maart ontvangen de ingeschrevenen een link voor de Teams-vergadering. 

Gawein Van Daele