Auteur:

Gepubliceerd op: 31-10-2019

Net zoals de 192 andere lidstaten van de Verenigde Naties keurde ook België de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goed in september 2015. Deze agenda omvat 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals of SDG's) om wereldwijd sociale, ecologische en economische uitdagingen aan te pakken. 

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek selecteerde 83 indicatoren om de voortgang van België naar de SDG's te volgen. Deze indicatoren hebben betrekken op thema's als armoedebestrijding, gezondheid, waterkwaliteit, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, afval, klimaat en ontwikkelingshulp. 

Wil je de voortgang van jouw gemeente naar de SDG's opvolgen? Maak dan gebruik van de lokale SDG-indicatorenset van de VVSG. Deze omvat een overzicht van meer dan 200 mogelijke SDG-indicatoren, aangevuld met een gebruiksvriendelijke handleiding

Wil je de SDG's ook nog op andere manieren een plek geven in het meerjarenplan? Lees dan onze inspiratiegids 'De SDG's in de beleids-en beheerscyclus: meerjarenplanning'. 

Hanne Albers