Auteur:

Gepubliceerd op: 01-10-2020

Het was een hoogweek voor zowel de Vlaamse als federale regering. Niet alleen werd het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” van 4.3 miljard euro voorgesteld tijdens de Septemberverklaring, er werd ook een federale regering gevormd, met een inhoudelijk akkoord van 5 miljard euro aan investeringen in nieuw beleid.  In beide teksten wordt ook regelmatig verwezen naar de lokale besturen. In de komende weken zal de VVSG nagaan welke impact de akkoorden hebben op lokale besturen. We hopen alvast op een blijvende positieve samenwerking met de centrale overheden.

 “De lokale besturen bewezen hun wendbaarheid tijdens de coronacrisis”, vertelde Bart Somers afgelopen week in De Standaard. Die erkenning zien we ook weerspiegeld in het relanceplan van de Vlaamse Overheid, de minister heeft het zelfs over een lokaal veerkrachtplan, met heel wat extra middelen voor lokale besturen om het hoofd te bieden aan de hedendaagse uitdagingen. Concreet wordt er geld vrijgemaakt voor lokale klimaatacties, fietsinfrastructuur, digitalisering en samenlevingsprojecten. Het volledige plan kan je nalezen op de website van de Vlaamse Overheid. Wat dit dan concreet betekent moet nog duidelijk worden in gesprekken die de VVSG de komende weken met de Vlaamse ministers zal hebben.

Ondertussen hebben we met de regering-De Croo ook een nieuwe federale regering. Dit brengt meteen ook een nieuw inhoudelijk akkoord met heel wat belangrijke investeringen met zich mee. Van extra middelen voor sociaal beleid tot investeringen in het klimaat, veiligheid en de gezondheidszorg. Het integrale akkoord kan je hier bekijken.

De investeringen en maatregelen in beide akkoorden zullen ongetwijfeld een impact hebben op de werking en speelruimte van lokale besturen. De VVSG neemt dan ook de handschoen op om haar leden een analyse van het federaal regeerakkoord te bezorgen en het relanceplan grondig te bestuderen. Hou de komende weken dus zeker ons kennisnetwerk in de gaten.

Nathalie Debast