Auteur:

Gepubliceerd op: 18-05-2020

Huisbezoeken in het kader van indicatiestelling worden gezien als essentiële huisbezoeken en kunnen weer opstarten vanaf 18 mei 2020. Het is belangrijk dat dit gebeurt op een veilige en verantwoorde manier met inachtname van de actueel geldende richtlijnen voor veiligheid. Een fysiek huisbezoek door een begeleidend personeelslid is hierin een essentieel element in functie van een goede beeldvorming en een gepaste begeleiding van de cliënt. Voor herzieningen bij indicatiestelling in het kader van een zorgbudget bij de Vlaamse sociale bescherming, kan men ervoor opteren om dit via de telefoon of een videogesprek te laten verlopen. Deze richtlijnen zullen zo snel mogelijk in overleg met de sector verder worden gefinaliseerd en verspreid.

De gemachtigde indicatiestellers kunnen onmiddellijk starten met het afnemen van deze telefonische indicatiestellingen. Deze telefonische indicatiestellingen worden op dezelfde wijze vergoed als de huisbezoeken (75 euro per indicatiestelling). De Bel-foto moet bij een telefonische indicatiestelling niet ondertekend worden door de zorgbehoevende.

De eerste indicatiestelling kan alleen via een huisbezoek gebeuren. Dit kan dus sinds 18 mei ook.

De 60/90 dagenregel voor het tijdig nemen van een beslissing is niet van toepassing zolang de achterstand wegens de corona-crisis niet ingehaald is.

Alle beslissingen zorgbudget zorgbehoevenden die in mei 2020 aflopen, zullen door de zorgkas nog ambtshalve met 6 maanden verlengd worden. 

Lees meer informatie en en bekijk de richtlijnen over de veiligheidsvoorschriften op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tine De Vriendt