Auteur:

Gepubliceerd op: 10-02-2021

Om lokaal de vaccinatiecentra in goede banen te leiden voorziet de Vlaamse overheid in drie subsidiestromen:

  1. Een subsidie voor de vaccinatieteams
  2. Een subsidie voor het programmamanagement
  3. Een subsidie voor de infrastructuur en uitbating: het besluit van de Vlaamse regering van 22 januari 2021 legt de krijtlijnen vast voor die laatste subsidie.

In totaal wordt er (maximum) 64.6 miljoen euro naar de penhoudende gemeenten gestort. In bijlage 2 bij het besluit is terug te vinden wat dat betekent voor elke penhoudende gemeente. De subsidie moet niet aangevraagd worden, maar wordt automatisch uitbetaald door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Om de aanwending van de subsidie globaal op te kunnen volgen, moeten de penhoudende gemeenten de aan de subsidie verbonden uitgaven koppelen aan de externe rapporteringscode ABB-VC-PEN en beleidsveld 0985. Eventueel kunnen de penhoudende gemeenten hiervoor gebruik maken van interne facturatie, in de budgettaire boekhouding gekoppeld aan de hierboven vermelde rapporteringscode.

Onderlinge stromen tussen gemeenten - denk bijvoorbeeld aan de doorrekening van kosten - mogen niet gekoppeld worden aan de rapporteringscode, tenzij er voor wordt gekozen om de uitgaven voor het vaccinatiecentrum bij meerdere besturen te koppelen aan de rapporteringscode.  

Op de website van ABB vind je een overzicht van de belangrijkste info.

Ben Gilot