Forensische audit?

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Een forensische audit kan behoorlijk wat impact hebben. Maar hoe moet je er als bestuur mee omgaan? Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG zetten enkele aanbevelingen op een rij.

Audit Vlaanderen voert niet alleen geplande organisatie-audits of thema-audits uit in lokale besturen, waarbij die vaak maanden vooraf weten dat ze aan de beurt zullen zijn. Bij vermoedens van fraude kan Audit Vlaanderen plots en totaal onaangekondigd aan de deur staan om een onderzoek te starten. Audit Vlaanderen mag dan iedereen ondervragen, alle documenten en informatie inkijken, enzovoort. Voor medewerkers kan dat behoorlijk confronterend zijn, zeker wanneer ook de pers lucht krijgt van de lopende audit.

Op basis van de ervaringen van een aantal besturen met een forensische audit hebben Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG nu een handreiking opgesteld met een reeks aanbevelingen. Daarin komen vragen aan bod zoals:

  • Hoe ga je om met een personeelslid dat verdacht wordt van fraude?
  • Wat vertel je tijdens de audit aan de medewerkers, het bestuur en de media?
  • Hoe zit het met de openbaarheid van het uiteindelijke auditrapport?
  • Behandel je het auditrapport in een open of besloten zitting van de raad?

Uiteraard blijft voorkomen beter dan genezen, maar als je bestuur dan toch met een forensische audit wordt geconfronteerd, heeft het hiermee toch wat hulp bij de hand.

Jan Leroy