Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2019

Ontwerp en vaststelling

Het ontwerp van het meerjarenplan moet minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan de raadsleden van de gemeenteraad of de OCMW-raad worden bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook kunnen beschikken over de bijbehorende documentatie. De gemeente- en OCMW-raad stellen elk hun deel van het meerjarenplan vast. De volgorde waarin dat gebeurt maakt niet uit. Nadat dat gebeurd is, moet de gemeenteraad het deel dat de OCMW-raad heeft vastgesteld, goedkeuren.

Goedkeuring

De gemeenteraad moet over het ontwerp-meerjarenplan dus twee keer stemmen. Het volstaat dat de agenda voor de gemeenteraad daarover één agendapunt bevat, bijvoorbeeld ‘vaststelling meerjarenplan’. Het is een optie om in het gemeenteraadsbesluit daarover twee 2 artikels op te nemen, bijvoorbeeld: artikel 1: De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan vast / artikel 2: De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan zoals vastgesteld door de OCMW-raad goed en stelt daarmee het meerjarenplan in zijn geheel definitief vast.

Afzonderlijke stemming

Elk raadslid kan de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het meerjarenplan. In dat geval kan de raad pas stemmen over het geheel van zijn deel van het meerjarenplan na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van meerjarenplan moet worden gewijzigd, kan pas bij een volgende vergadering van de raad over het geheel gestemd worden en vervalt een eventuele vaststelling van de andere raad die daarvoor reeds plaatsvond.

Aanpassing en jaarrekening

Wat hierboven staat geldt ook voor de goedkeuring van een aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening.

Ben Gilot