Auteur:

Gepubliceerd op: 12-02-2021

Bij vele lokale besturen staat de managementrapportering als deel van het beheerscontrolesysteem nog in de kinderschoenen. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing brengt met een recent rapport een overzicht van hoe de managementrapportering bij verschillende besturen in de praktijk loopt. Dikwijls ontbreekt een informatiebehoefte-analyse of schiet de organisatiestructuur en/of -cultuur tekort.

Het rapport biedt tips over hoe een dergelijke managementrapportering best wordt opgezet. De beschreven kritische succesfactoren gaan van de algemene aanpak (denk aan de verantwoordelijkheid van het managementteam en de stapsgewijze aanpak) over het proces (de koppeling van inhoudelijke en financiële monitoring, frequentie, …) en organisatiestructuur (timing, datawarehouse, …) tot de organisatiecultuur (betrokkenheid, responsabilisering, …).

Ben Gilot