Auteur:

Gepubliceerd op: 16-10-2019

Een handelaar zoekt een geschikt pand. Een lokale ondernemer wil uitbreiden. Een jonge creatieve ondernemer zoekt een atelier met opslagruimte. Een bedrijf wil weten wat stedenbouwkundig en milieutechnisch mogelijk is op de locatie die het op het oog heeft.

Ondernemers (en makelaars, architecten, …) kloppen met heel wat vragen aan bij gemeentebesturen. Welk antwoord of advies krijgen zij in jouw gemeente? Worden ze automatisch doorverwezen, krijgen ze tegenstrijdige adviezen van verschillende diensten, stuur je ze van het kastje naar de muur of moeten ze gewoon geluk hebben om het aan de juiste persoon te vragen? Of ontvangen zij een kwaliteitsvol en duidelijk antwoord op maat waarmee de kans stijgt dat de beoogde investering wel degelijk in jouw gemeente zal gebeuren?

Door goede en duidelijke afspraken te maken over de opmaak van zo’n advies (wie, wat, hoe?) en door keuzes te maken over de prioritaire doelgroepen waar op je wil inzetten, sla je twee vliegen in één klap. Niet alleen het ondernemerschap wint erbij (inclusief de toegevoegde waarde), je kan op deze manier ook bijdragen aan een gericht locatiebeleid en een duurzaam ruimtegebruik.
 

Leidraad vestigingsadvies

De VVSG werkte intensief mee aan de Leidraad vestigingsadvies die het Agentschap Innoveren & Ondernemen opmaakte. Grote én kleine gemeenten vinden in deze leidraad kapstokken én concrete instrumenten om aan de slag te gaan. Aan de hand van de ambitiematrix kom je snel tot afspraken over hoe ver je wil gaan in het adviseren én op welk type ondernemers jouw gemeente wil focussen. De adviesverstrekking zelf wordt eenvoudiger met behulp van de standaard vragenlijst en de modeladviezen. En met het overzicht adviesvragen beschik je na verloop van tijd over een helder beeld van het zoekgedrag naar bedrijfsruimtes in jouw gemeente.

Benieuwd? Ontdek al het materiaal zelf op de website van VLAIO. Als je nadien nog vragen hebt over het vestigingsadvies (of ruimer: over een gemeentelijk bedrijfshuisvestingsbeleid), aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen: economie@vvsg.be.

Bart Palmaers