Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2020

Sinds 1 januari 2018 leveren de gemeenten uittreksels uit het strafregister aan de burger op basis van het Centraal Strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister. Dit in overeenkomst met de omzendbrief nr. 264 betreffende de Aansluiting van gemeenten op het Centraal Strafregister. Aangezien het gemeentelijk strafregister nog een tijdlang van nut kon zijn voor de administratie, spoorde een brief van 1 februari 2018 van de Algemeen Rijksarchivaris de lokale besturen aan om de archieven van het gemeentelijk strafregister nog even verder te bewaren.

Deze archieven verloren intussen echter hun administratief-juridisch nut, waardoor de Algemeen Rijksarchivaris de lokale besturen via de brief van 15 december 2020 oproept om de dossiers in hun geheel te vernietigen. Deze instructie werd reeds aangekondigd in omzendbrief nr. 278 van 13 juli 2020 van de FOD Justitie (punt 8).

Hiervoor moeten de lokale besturen wel een aanvraagformulier voor de machtiging tot vernietiging mailen naar het Rijksarchief in hun provincie. De contactgegevens van de Rijksarchieven in de provincies kan men hier terugvinden.

Lotte Van Liefde