Auteur:

Gepubliceerd op: 29-05-2020

Op vraag van de VVSG kwam de Vlaamse overheid met een werkwijze die haalbaar en veilig is voor de buitenschoolse kinderopvang wanneer de scholen straks herstarten. Het behoud van de klasbubbels in de voor- en naschoolse opvang is dan wel het ideale scenario, maar doorgaans niet haalbaar in de praktijk. Daarom is een mix van bubbels mogelijk, op maat van de lokale situatie. Lokale besturen zullen nu een oplossing moeten uitwerken die het midden houdt tussen veiligheid en praktische haalbaarheid. 

Mix van bubbels mogelijk 
Het draaiboek van het Agentschap Opgroeien beschrijft de veiligheids- en hygiënemaatregelen voor de buitenschoolse kinderopvang. In het ideale scenario behoudt men gedurende de volledige dag kinderen in de contactbubbel van hun eigen klasgroep. Een scenario dat volgens de VVSG weinig realistisch is in de voor- en naschoolse opvang. Het zou betekenen dat de lessen en de opvang in dezelfde locatie doorgaan en/of dat ook de groep kinderen, leerkrachten en kinderbegeleiders dezelfde zijn. 
Daarom kan de buitenschoolse opvang kiezen voor het samenbrengen van klasbubbels, rekening houdend met een paar basisprincipes: een samengestelde contactbubbel omvat maximaal 28 kinderen, een kleinere bubbel wordt toegevoegd aan een grotere bubbel en men brengt zo weinig mogelijk klasbubbels samen in een opvangbubbel. 
Het draaiboek omvat verder nog verschillende opties in een cascadesysteem, gaande van het samenbrengen van de klasbubbels van de kleuterklassen resp. lagere school in één of twee bubbels tot het gescheiden houden van kinderen van verschillende scholen. 
Uiteraard blijven ook de bestaande maatregelen van veiligheid en hygiëne onverkort gelden.

Projectsubsidie noodopvang
Lokale besturen hadden de opdracht om scholen die én de opstart van de lessen vanaf 15 mei én pre-teaching én opvang niet geregeld kregen te helpen in de organisatie van de noodopvang. De scholen kunnen vanaf 2 juni de kleuterklassen voltijds starten en vanaf 5 juni kunnen alle leerjaren van de lagere school de lessen hervatten. Toch ziet het er in de praktijk naar uit dat niet alle scholen dit maximumscenario van heropstart van het kleuter- en lager onderwijs kunnen waarmaken. En dus blijft de nood aan hulp bij de opvang (als er geen lessen zijn). Het lokaal bestuur kan daarvoor blijven rekenen op de projectsubsidie.   


Het Besluit van de Vlaamse Regering dat de projectsubsidie regelt, zal zo worden aangepast dat alle kinderen naar de noodopvang kunnen in plaats van de beperkte doelgroepen die voorheen golden. 

Omdat bij het bekendmaken van de algemene herstart van het onderwijs vanaf 2 juni niets bekend was over de regels voor de buitenschoolse kinderopvang, drong de VVSG bij de Vlaamse overheid aan op snelle duidelijkheid. Die is er nu dus gekomen.

Nathalie Debast