Auteur:

Gepubliceerd op: 07-05-2020

De Nationale Veiligheidsraad meldde op woensdag 6 mei de aanpassing van de veiligheidsmaatregelen voor de volgende fase, vanaf 11 mei. Zoals verwacht mogen alle winkels weer open. De Nationale Veiligheidsraad rekent, in de eerste plaats voor wat het openbaar domein betreft, op de gemeenten om de nodige flankerende maatregelen te nemen, zodat deze heropstart vlot en veilig kan verlopen.

Om onze gemeenten hierbij te helpen, verzamelden we een uitgebreid overzicht van mogelijke maatregelen. Dit overzicht vullen we regelmatig aan met bijkomende voorbeelden.

Onder andere volgende topics komen hierin aan bod: veilig openbaar domein, bereikbaarheid en parkeren, ondersteunen van handelaars bij de interne organisatie, blijvend en slim ondersteunen van de lokale economie …

U vindt het overzicht op onze corona-economie webpagina, samen met ook volgende overzichten: ‘regels per sector’ (zodra het ministerieel besluit verschijnt, actualiseren we dit met de nieuwe bepalingen) en ‘maatregelen om de negatieve effecten te verzachten’.

Ook in de volgende fasen van de heropstart zullen we verdere inspiratie blijven bieden voor de ambulante handel, de horeca, enzovoort.

Neemt uw gemeente ook maatregelen om de heropstart van de economie in goede banen te leiden of om de lokale ondernemers te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode? Botst u op bepaalde knelpunten? Laat het ons weten via economie@vvsg.be.

Bart Palmaers