Auteur:

Gepubliceerd op: 30-06-2020

Ten vroegste vanaf 14 juli 2020 kunnen burgers opnieuw asbestcement aanvoeren naar het recyclagepark. Burgers informeren zich best wel op voorhand bij hun gemeente of afvalintercommunale, zo zegt een ministeriële omzendbrief van 29 juni.

De inzameling van asbestcement via de recyclageparken was niet mogelijk omdat er onvoldoende beschermingsmateriaal beschikbaar was voor de medewerkers van de recyclageparken en burgers. Dit is te wijten aan het verbod op de vrije verkoop van FFP2- en FFP3-maskers, gezien de schaarste in de zorgsector. Dat verkoopverbod liep af op 23 juni en de omzendbrief geeft lokale besturen nu enkele weken voorbereidingstijd om de inzameling van asbestcement opnieuw op te starten.

De omzendbrief vraagt burgers om zich op voorhand te informeren bij de gemeente of afvalintercommunale. Lokaal kunnen er immers beperkingen gelden, omdat men nog niet over voldoende beschermingsmateriaal beschikt of omdat asbestcement niet kan afgevoerd worden wegens de tijdelijke sluiting van een verwerker.

Meer info op de website van VVSG.

Piet Coopman