Auteur:

Gepubliceerd op: 19-05-2020

De ambulante handel op het openbaar domein buiten de markten was voor de abonnementshouders al toegelaten sedert 11 mei. De Nationale Veiligheidsraad meldde op woensdag 13 mei de aanpassing van de veiligheidsmaatregelen voor de volgende fase, vanaf 18 mei. De openbare markten mogen onder welbepaalde voorwaarden weer open, zoals geen losse deelnemers, enkel voeding, werken met beurtrol, spreiden in tijd … De marktkramers die niet kunnen deelnemen aan de markt of die hun standplaats op het openbaar domein niet mogen innemen van de gemeente, komen in aanmerking voor de Corona hinderpremie – dagpremie (aan te vragen bij VLAIO).

Voor de heropening van de openbare markten rekent de Nationale Veiligheidsraad in belangrijke mate op de gemeenten om de nodige maatregelen te nemen, zodat deze heropstart vlot en veilig kan verlopen. Bij grotere markten zullen ze bovendien keuzes moeten maken om het maximum aantal toegelaten kramen (50) niet te overschrijden. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen hebben we een overzichtsdocument ‘Heropstart Ambulante handel' opgemaakt, waarin we alle relevante informatie voor ambulante handel, markten en kermissen gebundeld hebben: van regelgeving over aanbevelingen tot praktische wenken.

Je vindt het overzicht op onze corona-economie webpagina.

Neemt jouw gemeente ook maatregelen om de heropstart van de markten in goede banen te leiden of om de ambulante handelaars te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode? Bots je op bepaalde knelpunten? Laat het ons weten via economie@vvsg.be.

 

Stefan Thomas