Auteur:

Gepubliceerd op: 16-07-2019

De zomer is gestart en berichten over droogte komen in de media. Meerdere gemeenten melden dat er vragen rijzen over tijdelijke bronbemalingen bij bouwwerven. Inwoners zijn, zeker in tijden van droogte, zeer kritisch over het wegpompen van grondwater uit de werf - grondwater dat vervolgens in de riool geloosd wordt. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Het uitgangspunt blijft om in eerste instantie in te zetten op retourbemaling, m.a.w. het water in de directe omgeving terug laten infiltreren. Als dat niet kan, kan er nagedacht worden over het ter beschikking stellen van het bemalingswater voor hergebruik. Welke randvoorwaarden worden hierbij best vastgelegd?

De stad Gent startte hierover een proefproject. Ook in Brussel loopt een proefproject. Het partnerschap van Opensource.Brussels diende een projectaanvraag in bij de oproep BE CIRCULAR van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Watergroep is projectpartner en wil nagaan hoe dit kan uitgebreid worden naar Vlaanderen. 

Graag komen we te weten hoe jouw gemeente omgaat met bronbemalingen en eventueel hergebruik van het bemalingswater in tijden van droogte. Mail de vragen en aanpak in je gemeente gerust naar katja.borremans@vvsg.be en christophe.claeys@vvsg.be. Op basis daarvan kunnen we interessante praktijken, vragen en antwoorden bundelen en bezorgen aan alle gemeenten.

Christophe Claeys