Auteur:

Gepubliceerd op: 01-07-2020

Op 29 juni werd het startschot gegeven voor het EFRO-project 'Intergemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Limburgs Haspengouw'. Het gaat hier over een samenwerking tussen de VVSG en de vier gemeenten Borgloon, Gingelom, Kortessem en Wellen. Samen met de vier Haspengouwse gemeenten zet de VVSG haar schouders onder een twee jaar durend project met als hoofddoel een efficiëntere en meer digitale gemeentelijke dienstverlening naar ondernemers. De VVSG stelt Valerie Spec aan als verantwoordelijke om het project uit te bouwen.

Het project bestaat uit twee luiken. Het eerste luik focust zich op het opstellen van een productencatalogus voor ondernemers voor alle Vlaamse gemeenten. Deze catalogus bundelt de voornaamste producten en bevat up-to-date productfiches. Door het centraal ontwikkelen van een catalogus kunnen gemeenten steeds over de meest actuele en accurate basisinformatie beschikken die zij vervolgens publiceren op hun platformen.

Het tweede luik omvat het uitbouwen en aanbieden van een intergemeentelijke dienstverlening naar ondernemers. Valerie zal hierbij optreden als intergemeentelijke ambtenaar voor de gemeenten Borgloon, Gingelom, Kortessem en Wellen. Hiermee beantwoordt de VVSG aan de vraag om de expertise op vlak van lokale economie te versterken.

Er wordt in deze fase verder gebouwd op de bestaande expertise en gebundelde output van de eerste projectfase. Samen met de beschikbare kennis in de VVSG back-office kan een kwaliteitsvolle dienstverlening op intergemeentelijk niveau gewaarborgd worden.

De VVSG wenst met dit project de kwaliteit van de informatie op de gemeentelijke websites te verhogen en de dienstverlening naar ondernemers zo administratief te vereenvoudigen en laagdrempelig te maken. De ervaringen en lessen die kunnen getrokken worden uit deze pilootsamenwerking, kunnen toekomstige intergemeentelijke initiatieven sterken en inspireren.

Dit project komt tot stand met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking (EFRO, €65.200) en het Vlaamse Fonds voor Innoveren en Ondernemen (het vroegere Hermesfonds, €32.600).

Valerie Spec