Auteur:

Gepubliceerd op: 16-07-2020

Minister van Samenleven Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen in hun aanpak voor beelden en verwijzingen uit de koloniale periode. Hij gaf het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) de opdracht om tegen eind september een handleiding uit te werken voor lokale besturen. Het AgII doet dit in nauwe samenwerking met de VVSG, het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Departement Cultuur en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor deze handleiding interviewt het AgII ook een selectie van experten.

Doelen van de handleiding:

  • Informatie bieden over het proces om dit debat te voeren (op een respectvolle manier, waarbij de verschillende standpunten en groepen aan bod komen en er ruimte is voor zowel rationele als emotionele argumenten).
  • Tips en praktijken aanreiken om om te gaan met verwijzingen naar de koloniale ruimte: bijvoorbeeld geen ingrepen, contextualisering, tegenbeelden, verplaatsing, …
  • Regelgevende kaders duiden: dit gaat van het beschermen van erfgoed tot de regeling in verband met straatnamen.
  • Referenties aanreiken van actoren en relevante documentatie.

Participatie van lokale besturen

De minister en de verschillende partners vinden het belangrijk om lokale besturen te betrekken bij deze handleiding. De VVSG stelde samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en het Agentschap Binnenlands en korte vragenlijst op om de ondersteuningsbehoeften rond dit thema in kaart te brengen. Gezien de deadline voor handleiding kunnen gemeenten deelnemen tot 17 augustus.

Wil jouw lokaal bestuur deze vragenlijst ook invullen? Stuur ons een mailtje.

Sabine Van Cauwenberge