Gepubliceerd op: 14-05-2019

​De online tevredenheidsmeting www.tevredenheidopvang.be maakt duidelijk waar ouders tevreden en minder tevreden over zijn in de kinderopvang georganiseerd door lokale besturen. Ook in 2018 bundelde het VVSG-Steunpunt Kinderopvang de resultaten van de tevredenheidsmeting per type kinderopvang. 

Opvang schoolkinderen

86% van de ouders zegt dat hun kind graag naar de buitenschoolse opvang gaat. 93% van de ouders voelt zich ook echt welkom in de opvang. 

Ouders bejubelen de veiligheid in de initiatieven buitenschoolse kinderopvang. En het feit dat de lokalen proper zijn. Ze zijn ook heel tevreden over de ruimte die er is in de opvang om te spelen en over de kansen tot buitenspelen. 

Voor te veel ouders (16%) is de klachtenprocedure onbekend. Ouders weten niet hoe en waar ze een klacht kunnen indienen. Eén of de tien ouders geeft ook aan niet te weten bij wie ze terecht kunnen met vragen over hun kind of over de opvang. 

Uit de tevredenheidsmeting blijkt ook dat ouders te weinig zicht hebben op wat hun kind eigenlijk doet in de opvang en hoe het zich voelt in de opvang. 


Opvang baby’s en peuters 

Bijna alle ouders die gebruik maken van een gezins- of groepsopvang baby en peuter geven aan dat hun kind graag naar de opvang gaat en dat zij zich ook welkom voelen in de opvang. 

In de opvang baby’s en peuters hebben opvallend veel ouders een zeer goed gevoel over het feit dat zij wel altijd iemand kunnen bellen of spreken tijdens de opvang. Ze weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Ouders ervaren ook een hoge tevredenheid over de breng- en haalmomenten en het feit dat kinderbegeleiders dan tijd maken voor hen en hun kind. 

Zowel in de gezins- als groepsopvang baby en peuter is ook de klachtenprocedure een werkpunt: één op tien ouders weten niet dat ze een klacht kunnen indienen. Men heeft ook (opmerkelijk meer in de gezinsopvang dan in de groepsopvang) niet altijd het gevoel dat er met een klacht, vraag of opmerking effectief iets gedaan wordt.

Heikel punt in de opvang baby en peuter blijft het buitenspelen: 7% van de ouders vinden dat er te weinig buiten gespeeld wordt in de kinderopvang. 

Ouders die gebruik maken van een gezinsopvang zijn opmerkelijk veel positiever over (in vergelijking met de groepsopvang) de slaap- en rustmogelijkheden en het feit dat er rekening gehouden wordt met de eigen mening over de aanpak van het kind.