Onthaalouder

Auteur:

Gepubliceerd op: 02-04-2019

Vernieuwd project werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang

Kind en Gezin en de sector kinderopvang ontwikkelden een actieplan gezinsopvang voor kinderbegeleiders en organisatoren. Eén van de acties is het vernieuwend project voor het werknemersstatuut van kinderbegeleiders in de gezinsopvang. De invoering van dat statuut is bedoeld om het werken als kinderbegeleider gezinsopvang op te waarderen en financieel aantrekkelijker te maken. Dit project startte in 2015 voor twee jaar en werd verlengd tot en met 31 december 2018. De evaluatie is over het algemeen positief. 

De Vlaamse Regering en de sociale partners hebben zich geëngageerd om het project met twee jaar te vernieuwen en uit te breiden met 192,5 extra voltijdsequivalenten (VTE) kinderbegeleiders (waarvan 159,5 voor de private sector en 33 voor de publieke sector).

Lokale besturen​

Bij de organisatoren gezinsopvang - lokaal bestuur kunnen er 33 VTE onthaalouders extra aan de slag vanaf 1 april 2019 in een werknemersstatuut. Momenteel zijn er 12 VTE onthaalouders aan de slag bij een lokaal bestuur  in het werknemersstatuut. 

Twintig lokale besturen dienden een aanvraag in (dat is ongeveer een derde van de lokale besturen die momenteel gezinsopvang organiseren). Deze twintig diensten vragen een subsidie aan om minimaal 66,62 VTE en maximaal 93,45 VTE kinderbegeleiders tewerk te stellen in het werknemersstatuut. Deze aantallen tonen aan dat er ook bij de huidige kinderbegeleiders gezinsopvang best wel interesse is om gezinsopvang te realiseren in een werknemersstatuut. 

Beslissing 

De organisatoren moesten hun aanvraag voor de extra subsidie werknemersstatuut indienen ten laatste op 31 januari 2019. Kind en Gezin zal de beslissing welke diensten uiteindelijk kunnen starten in het vernieuwend​project werknemersstatuut en hoeveel VTE per dienst toegewezen worden communiceren in de week van  11 maart. 

Op basis van deze beslissing zullen sommige diensten wellicht een selectie moeten maken welke kinderbegeleiders wel of niet tewerkgesteld worden in het werknemersstatuut. 

Meer info

Op www.steunpuntkinderopvang.be (enkel toegankelijk voor leden VVSG-Steunpunt Kinderopvang) bundelde de VVSG al heel wat informatie en ondersteunend materiaal.

Met vragen kan je altijd terecht bij Danielle Vervotte (danielle.vervotte@vvsg.be) of Kujtime ​Pajazitaj (kujtime.pajazitaj@vvsg.be). 

Binnenkort start het VVSG-Steunpunt Kinderopvang ook met een Lerend netwerk voor organisatoren die geselecteerd zijn om van start te gaan in dit vernieuwend project. 

Ann Lobijn