Auteur:

Gepubliceerd op: 15-07-2020

Er wordt momenteel een grootschalig impactonderzoek aangeboden aan alle steden en gemeenten. Dit onderzoek biedt de kans om de impact van de coronacrisis op de lokale economie te meten.

Door het succes van het onderzoek, en op vraag van heel wat steden en gemeenten, werd de periode om in te tekenen verlengd tot 11 september.

Het onderzoek zal de lokale ondernemers, handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepers en dienstverleners in uw gemeente online bevragen en dit op 2 momenten.
De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw stad of gemeente. Lokale besturen krijgen bovendien de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen.

Uit de analyse zal blijken hoe groot de impact van corona is op de lokale economie, wat de verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe je als gemeente de lokale ondernemer optimaal kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis. Dit onderzoek is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en LMR, met steun van UNIZO en VVSG. 

Je kan als gemeente inschrijven voor dit unieke onderzoek tot 11/9/2020. Surf voor meer info naar www.impactcorona.be.

Stefan Thomas