Auteur:

Gepubliceerd op: 18-12-2020

In 2019 keurde de Vlaamse Regering het decreet van 26 april 2019 houdende de reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen goed. Dit decreet voerde een principieel verbod in op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Gemeenten kregen de mogelijkheid om af te wijken van dit verbod voor uitzonderlijke gebeurtenissen en op beperkte plaatsen - denk hierbij aan oudejaarsavond. Deze uitzondering was niet van toepassing op het gebruik van wensballonnen, die altijd verboden zijn.

Op 17 december 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof dit decreet. Het Grondwettelijk Hof is van mening dat het opleggen van een principieel verbod voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en carbuurkanonnen een bevoegdheid is van de federale overheid. Hetzelfde geldt voor het absoluut verbod op het gebruik van wensballonnen. Aangezien dit een marktuitsluitend effect heeft, is ook hier de federale overheid bevoegd. Door dit decreet kan de federale overheid haar taak inzake productnormen niet uitoefenen.

Momenteel geldt er nog steeds een nationaal vuurwerkverbod in het kader van de coronamaatregelen. De vernietiging van het decreet van 26 april 2019 heeft hier geen invloed op.

Melissa Rasschaert