Auteur:

Gepubliceerd op: 01-10-2019

De VVSG is tevreden dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord de blijvende jaarlijkse groei van het gemeentefonds bevestigt, een tussenkomst in de lokale pensioenfactuur bevat en fusies tussen gemeenten op basis van vrijwilligheid behoudt. Het zijn belangrijke hefbomen voor lokaal beleid en speerpunten waar de ledenvereniging ook hard voor heeft geijverd. Dat stelt ze in een eerste beknopte reactie op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De VVSG zal de komende dagen de tijd nemen om het volledige akkoord te analyseren en de impact op de lokale besturen in zijn geheel na te gaan.

Gemeentefonds stabiel

Krachtige lokale besturen vereisen een voldoende financiering om beleid te kunnen voeren en lokaal het verschil te maken. Dat het akkoord op uitdrukkelijke vraag van de VVSG voorziet in een blijvende jaarlijkse groei van het gemeentefonds met 3,5% is een goede zaak. Het gemeentefonds levert een kwart van de inkomsten van de steden en gemeenten, broodnodig om in lokale dienstverlening te voorzien en nieuwe uitdagingen op te vangen. Daarom wil de VVSG nog verder gaan: ‘De 3,5% groei slaat nu niet op het hele gemeentefonds. De fondsen die er de voorbije jaren aan zijn toegevoegd, bijvoorbeeld voor kinderarmoede, stijgen helemaal niet. Het blijft een eis om het gehele gemeentefonds jaarlijks te verhogen, alle gemeenten hebben hier baat bij,’ zegt Wim Dries, algemeen voorzitter van de VVSG. Daarnaast hoopt de VVSG dat de Vlaamse regering bereid is tot een grondige evaluatie van de verdeelcriteria van het Gemeentefonds. Die zijn intussen 20 jaar oud en dus aan actualisatie toe. Het uittrekken van extra middelen voor gemeenten met open ruimte is hierin een eerste stap.

Pensioenbom

Dat de Vlaamse overheid zal tussenkomen in de pensioenfactuur van de lokale pensioenen is voor de VVSG een belangrijke erkenning voor het pensioenprobleem. ‘We verwelkomen iedere inspanning op dit vlak,’ stelt Dries, al nuanceert hij ook: ‘De totale pensioenfactuur voor de lokale besturen bestaat vandaag voor 74% uit een steeds stijgende basisbijdrage, de rest is responsabiliseringsbijdrage. Iets meer dan twee op vijf gemeenten betaalt nu een responsabiliseringsbijdrage en zou de nieuwe Vlaamse subsidie krijgen, al stijgt dat aantal tot twee op drie tegen 2024.’ De VVSG rekent op de belofte van Minister-President Jan Jambon om mee te ijveren voor een fundamentele pensioenhervorming op het federale niveau.

Vrijwillige fusies

De Vlaamse regering voert geen verplichte fusies tussen gemeenten in en zet de bestaande vrijwilligheid voort; dat is een goede zaak. Het was ook de uitdrukkelijke vraag van de VVSG. ‘Fusies zijn voor ons nooit een fetisj geweest. Er is nood aan meer regionale samenwerking, en die moet van onderuit groeien. De ervaringen van de gemeenten die in de voorbije legislatuur hebben beslist tot fusie zullen daarbij helpen. Het is goed dat de Vlaamse Regering deze werkwijze erkent,’ zegt Dries. Voor de VVSG is het een illusie te denken dat een grote gemeente altijd goedkoper en beter kan besturen, net zoals het een misvatting is dat een kleine gemeente geen sterk beleid zou kunnen voeren of niet dicht bij zijn inwoners zou staan.

Partnerschap

De VVSG zal de komende dagen de tijd nemen voor een grondige analyse van het integrale Vlaamse regeerakkoord op alle aspecten die de lokale besturen aanbelangen. Ze wenst hierover ook blijvend in gesprek te gaan met de vakministers en hoopt hierbij op een constructieve en structurele dialoog met de Vlaamse regering.

Nathalie Debast