Belastingopbrengst

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Gemeenten zien de groei van de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) stilvallen. 

Voor het eerst sinds het recessiejaar 2009 zien gemeenten de opbrengsten van één van hun belangrijkste belastingen terugvallen. De fiscus inkohierde tot nog toe voor het aanslagjaar 2017 voor de Vlaamse gemeenten 1.960,8 miljard euro. De volgende maanden en jaren zal de fiscus dat blijven doen, maar op basis van de gemiddelde cijfers van de laatste vijf jaar verwachten we dat het uiteindelijke bedrag iets lager zal uitkomen dan voor het aanslagjaar 2016.

Voor een deel kunnen we de daling verklaren door de belastingverlaging die de Vlaamse gemeenten in 2017 doorvoerden. Het gemiddelde tarief voor de APB daalde in dat jaar van 7,24% naar 7,21%. De daling is echter vooral te wijten aan de minimale groei van de belastbare massa in die periode. Gemiddeld lag die de afgelopen twintig jaar jaarlijks rond de 3,34%, waar we verwachten dat die voor aanslagjaar 2017 slechts 0,56% zal bedragen. Ook voor het aanslagjaar 2016 lag die groei met 1,20% al een stuk onder het gemiddelde.

Waarschijnlijk zal de taxshift een van de factoren zijn waardoor de groei aftopt. Ramingen voor de boekjaren 2017 en 2018 gaan uit van een negatief effect van respectievelijk 2,2% en 4,6% op de APB-ontvangsten. Die ramingen houden evenwel geen rekening met de evolutie van de werkgelegenheid, net het aspect waar de taxshift op mikt. Maar ook de vergrijzing kan een mogelijke verklaring zijn, een trend die de komende jaren meer en meer op de gemeentelijke budgetten zal gaan wegen.

Ben Gilot