Fotografie: Lies Engelen

Auteur:

Gepubliceerd op: 29-04-2021

Vlaamse steden en gemeenten zijn zich goed bewust van het belang van een gezonde voeding en duurzame voedingssystemen, en trachten dit bewustzijn ook uit te dragen in hun beleid. Met de nieuwe Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’ die op 26 april gelanceerd werd, streven het Departement Omgeving en minister Zuhal Demir een gelijkaardige ambitie na: door de consumptie van plantaardige eiwitten aan te moedigen via sterke partnerschappen, willen de betrokken partners mee bouwen aan een gezond, duurzaam en toekomstgericht voedselsysteem.

Op naar een eiwitshift

Eiwitten zijn een essentiële bouwsteen voor een gezond lichaam, maar ons voedselpatroon bevoordeelt vaak eiwitten van dierlijke oorsprong, in vergelijking met plantaardige en alternatieve eiwitbronnen. Dit onevenwicht heeft een impact op ons leefmilieu en onze gezondheid, aangezien dierlijke producten vaak een minder grote voedingswaarde hebben en algemeen genomen ook minder milieuvriendelijk zijn. De Green Deal wil bijdragen aan de zogenaamde eiwitshift, waar de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitbronnen van 60%/40% naar 40%/60% evolueert tegen 2030, en past zo mooi binnen de groeiende aandacht voor duurzaam voedselbeleid bij particulieren, bedrijven en niet in het minst bij lokale besturen.

Om deze ambitie in praktijk om te zetten, zal de Vlaamse overheid inzichten samenbrengen over voedingsgewoonten en routines in Vlaanderen, maar steekt ze ook de hand uit naar partners als de landbouwsector, kennisinstellingen, ngo’s en lokale besturen om de principes en doelstellingen uit de Green Deal waar te maken. Zo kunnen steden en gemeenten deze evolutie bijvoorbeeld stimuleren via duurzame aanbestedingen voor grootkeukens in scholen en welzijnscentra, maar ook door als neutrale partij verschillende voedselactoren samen te brengen en een sterke lokale voedselstrategie uit te werken.

Lokale besturen zetten in op duurzame en gezonde voeding

Stad Brugge, Gent, Leuven en Oostende hebben de Green Deal reeds ondertekend en nemen engagementen op als de ontwikkeling van een eiwittransitieplan, duurzame catering en de deelname aan een eiwit-consumptieonderzoek. De kans is reëel dat vele andere steden en gemeenten dit voorbeeld zullen volgen in de komende periode, aangezien uit een bevraging in 2019 al bleek dat 67% van de lokale besturen inspanningen levert om gezonde voeding te promoten en er ook binnen het Lerend Netwerk Lokaal Circulair Voedselbeleid duidelijk animo is om bij te dragen aan gezonde en duurzame voedingssystemen.

We moedigen aan dat de nieuwe Green Deal mooi kadert binnen de EU Farm to Fork strategie, de Vlaamse voedselstrategie en de reeds aanwezige lokale voedselstrategieën. Het is ook een goede zaak dat expliciet verwezen wordt naar de Sustainable Development Goals, aangezien vele steden en gemeenten hun acties op gebied van duurzame en gezonde voeding toetsen aan deze internationale doelstellingen om ervoor te zorgen dat ecologie samengaat met economie en sociale verantwoordelijkheid. Dat is cruciaal, want als we de doelstellingen die de Green Deal vooropstelt willen halen, mogen we niemand uit het oog verliezen.

Voor meer info bij de Green Deal en inspirerende voorbeelden kan je terecht op de website van het Departement Omgeving.

Steven Desair